ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

30 Μαρτίου 2023

Γ. Ραγκούσης: Εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωση στην εφημερίδα POLITICAL, για να αποκαταστήσει άμεσα την εις βάρος μου προσβολή και να ανακαλέσει στο σύνολό τους τις σκοπίμως διαστρεβλωμένες, παράνομες και συκοφαντικές για το πρόσωπό μου αναφορές

Επιδόθηκε σήμερα από δικαστικό επιμελητή στην εφημερίδα POLITICAL η επισυναπτόμενη εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση και πρόσκληση του βουλευτή Β’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά και το σημερινό συκοφαντικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της με το οποίο αναπαράγει και δεν ανακαλεί τους χθεσινούς ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Στο εξώδικο μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο ΟΕΚ για πρώτη φορά το 2007, βάσει Υπουργικής Απόφασης, καθόρισε δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους τρίτεκνους-δικαιούχους ΟΕΚ να συνάψουν δάνειο για ανέγερση ή αγορά πρώτης κατοικίας και ανάμεσα στις προϋποθέσεις ήταν η υποχρέωση το ακίνητο να είχε ελάχιστο εμβαδό τα 100 τμ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται στην (ΦEK 250/27_2_2007) YΠOYPΓIKH AΠOΦAΣH, με την οποία προστέθηκαν στους δικαιούχους του άρθρου 31 του Κανονισμού προϋποθέσεων παροχής δανείων και κατοικιών και οι προστατεύοντες 3 παιδιά: «Το ελάχιστον εμβαδόν της κατοικίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας των κοινόχρηστων χώρων) για τους δικαιούχους με 3 παιδιά, ορίζεται στα 100 τ.μ.».

2. Σε όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες δικαιούχους του ΟΕΚ, με την Υπουργική Απόφαση του 2000 βάσει του Ν. 2224/1994, προβλέφθηκαν δύο τρόποι αποπληρωμής δανείων δικαιούχων του ΟΕΚ, είτε άτοκη αποπληρωμή του σε 25 χρόνια, είτε εφάπαξ καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.

Συγκεκριμένα, στην ΥΑ 501//2000 (ΥΑ 50165 ΦΕΚ Β 403 2000): Ρυθμίσεις οφειλών δικαιούχων ΟΕΚ δανείων ΝΔ 1138/72 κλπ. (289865), περ. Γα ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Ν.2224/1994, σύμφωνα με την οποία: «Οι δικαιούχοι στους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης, άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μπορούν μετά την παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5 ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ, με έκπτωση 40%, το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν συγχρόνως οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκοι υπερημερίας.» Επομένως, δεν υπήρξε καμία ατομική και πολύ περισσότερο χαριστική ρύθμιση ειδικά για εμένα από τον ΟΕΚ.

3. Η χορήγηση των εν λόγω δανείων δεν ήταν ανταγωνιστική, δεν υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, με αποτέλεσμα να μπορούσαν να λάβουν το εν λόγω δάνειο όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την χορήγησή του και επομένως όποιος το ελάμβανε, δεν το στερούσε από κάποιον άλλο τρίτεκνο ή ασθενέστερο συμπολίτη μας.

4. Η μετατροπή της μόνιμης κατοικίας μου και σε επαγγελματικής χρήσης έλαβε χώρα το 2014, δηλαδή μετά την αποπληρωμή του δανείου στον ΟΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2011. Από το έτος 2014, το εν λόγω ακίνητο τους χειμερινούς μήνες αποτελεί τη μόνιμη κατοικία των τριών παιδιών μου και απ’ το 2019 και της πρώην συζύγου μου, ενώ τους τουριστικούς μήνες ενοικιάζω αυτό για βιοποριστικούς λόγους. Εγώ, σε αντίθεση με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, δεν διαθέτω «αδιευκρίνιστες» καταθέσεις ή εξωχώριες (offshore) εταιρείες, όπως Υπουργοί και στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης.

Για τους παραπάνω λόγους, καλώ την εφημερίδα στο επόμενο φύλλο της να αποκαταστήσει άμεσα την εις βάρος μου προσβολή και να ανακαλέσει στο σύνολό τους τις σκοπίμως διαστρεβλωμένες, παράνομες και συκοφαντικές για το πρόσωπό μου αναφορές και να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Η επανορθωτική δήλωση θα πρέπει να έχει το εξής περιεχόμενο: «Ζητάμε συγνώμη από τον Γιάννη Ραγκούση για το δημοσίευμά μας, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι ήταν καθ’ ολοκληρίαν συκοφαντικό. Προέβημεν στην δημοσίευσή του με σκοπό να πλήξουμε την τιμή και την υπόληψή του και να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Η αλήθεια είναι ότι ουδέν ηθικό, πολιτικό ή νομικό θέμα υπάρχει ως προς την κατοικία του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο. Πολύ δε περισσότερο ο Γιάννης Ραγκούσης ουδόλως συνδέεται με παράνομα χρηματικά ποσά, με offshore εταιρείες και με αδήλωτους τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις.»

β) παραλείπετε στο εξής τη χρήση διαστρεβλωμένων και συκοφαντικών ισχυρισμών, αναφορών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος μου.»

Άλλως, δηλώνω, ότι θα προσφύγω ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων για την πλήρη αποκατάσταση της τρωθείσας τιμής και υπόληψής μου και την προστασία της από περαιτέρω προσβολές της.

Η εξώδικη διαμαρτυρία του Γιάννη Ραγκούση: 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
(κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της § 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, όπως η εν λόγω διάταξη τροποποιήθηκε με τη διάταξη της § 2 του άρθρου 37 του Ν. 4356/2015)

Του Iωάννη Ραγκούση του Νικολάου, Οικονομολόγου, Βουλευτή Β’ Πειραιά και κατοίκου Νίκαιας, οδός Πέτρου Ράλλη, αριθμός 238.

ΠΡΟΣ
1. Τον Νικόλαο Καραμανλή, εκδότη της εφημερίδας «POLITCAL» και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία: «POLITICAL PUBLISHING IKE», Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-9568066, FAX: 210-3645608, www.political.gr
2. Τον Κωνσταντίνο Τσιτούνα, Διευθυντή της εφημερίδας «POLITICAL, Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα
3. Τον Γεώργιο Μητροφάνη, Διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας «POLITICAL.gr», Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα
4. Τον Φώτιο Σιούμπουρα, σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας «POLITICAL», Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα
5. Την Μπέρτσου Ελένη, αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «POLITICALr», Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα
6. Τον Τσούρτη Νικόλαο, συντάκτη ύλης της εφημερίδας «POLITICAL», Λ. Συγγρού 206, 17672, Αθήνα


Για δεύτερη συνεχομένη μέρα, την 30η .03.2023 κυκλοφόρησε το υπ’ αριθμ. 603 Φύλλο της εφημερίδας σας «POLITΙCAL», με κεντρικό τίτλο στο πρωτοσέλιδο αυτού: «Σεισμός με την αποκάλυψη της P. ΣΕ ΒΕΡΤΙΓΚΟ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ για τη βίλα της Πάρου. Απειλές χωρίς απαντήσεις από τον βουλευτή. Την παραίτησή του ζήτησε η ΝΔ. Επίθεση από Άδωνι Γεωργιάδη», με το οποίο συνεχίζετε αμετανόητα να αναπαράγετε τους ακόλουθους ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.


I.Α.1. Την 29η .03.2023 κυκλοφόρησε το υπ’ αριθμ. 602 Φύλλο της εφημερίδας σας «POLITΙCAL», με κεντρικό τίτλο στο πρωτοσέλιδο αυτού «Αποκάλυψη – Βόμβα. Γιάννης Ραγκούσης Έχτισε βίλα με δάνειο για τριτέκνους. Ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ νοικιάζει το «χρυσό κεραμίδι» στην Πάρο με 14.700 ευρώ την εβδομάδα!».
Α.2. Στις σελίδες 12 – 14 της εν λόγω εφημερίδας σας υπάρχουν σχετικά ανυπόγραφα άρθρα σας, τα οποία αναφέρονται στην οικία μου, που ευρίσκετε στην νήσο Πάρο.
Ειδικότερα:
α) στη σελίδα 12 της εν λόγω εφημερίδας σας υπάρχει ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο: «Η βίλα Ραγκούση στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνους από τον ΟΕΚ – Τα καυτά ερωτήματα για τη VillaFullMoon και το ηθικό πλεονέκτημα του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ», όπου επί λέξει αναγράφονται τα ακόλουθα:
«Ο βουλευτής και τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης είναι, ως γνωστόν, μαχητικός και επιθετικός σε υποθέσεις διαφθοράς. Κυρίως βέβαια για υποθέσεις που αφορούν άλλους και όχι για ζητήματα που αφορούν τον ίδιο. Για παράδειγμα, από το 2012 μέχρι και σήμερα πλανώνται τεράστια ερωτήματα για την περιβόητη βίλα του κ. Ραγκούση στην Πάρο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή της ειδησεογραφίας στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο χωρίς ποτέ να δοθούν επαρκείς απαντήσεις από την πλευρά του βουλευτή. Ο κ. Ραγκούσης είχε πάρει δάνειο από τον ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) για να χτίσει σπίτι με πισίνα και έτυχε έκπτωσης 40%, κίνηση που γεννά βεβαίως πολιτικό, νομικό αλλά και ηθικό ζήτημα.
Πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων παραμένει ακόμη και σήμερα, εν έτει 2023, σε εκκρεμότητα όχι τόσο για τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν ως προς τη λήψη του δανείου της πρώην συζύγου του βουλευτή Ραγκούση, Αικατερίνης Ρούσου, αλλά κυρίως για την ηθική διάσταση των ενεργειών εκ μέρους τους.
Είναι προφανές ότι η απάντηση που δόθηκε (απάντηση Φ.900α/9060/12544/30 Μαρτίου 2012/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ) έπειτα από σχετική ερώτηση στη Βουλή (ερώτηση 6391/06.03.2012 της ΒτΕ) και αναφορές στον Τύπο δεν κατάφερε να τεκμηριώσει την «ηθικά αψεγάδιαστη» συνειδητή επιλογή του βουλευτή για τη λήψη και την αποπληρωμή του δανείου τους με τη γενναιόδωρη νόμιμη έκπτωση του 40% στο μη ληξιπρόθεσμο ποσό. Ούτε βεβαίως οι αγωγές που μοίραζε τότε στα ΜΜΕ ο Γιάννης Ραγκούσης έδωσαν απαντήσεις..».
β) στις σελίδες 13-14 της εν λόγω εφημερίδας σας υπάρχει ανυπόγραφο άρθρο με τίτλους: «Εξόφληση 145.000 Ευρώ με έκπτωση 40% και εβδομαδιαίο ενοίκιο 14.700!» (σελ. 13) και «Τα… αόρατα έσοδα και το χρυσό «κεραμίδι» που έγινε επιχείρηση» (σελ. 14), όπου επί λέξει αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Η «P» θέτει λοιπόν κάποια κρίσιμα ερωτήματα για την περίφημη βίλα, η οποία ενοικιάζεται σε παραθεριστές έναντι ποσών που ξεκινούν από τις 11.700 ευρώ την εβδομάδα για την περίοδο του Ιουλίου και φτάνουν τις 14.700 ευρώ την εβδομάδα για την περίοδο του Αυγούστου!

Ερώτηση 1η
Ήταν ηθικά επιλήψιμο να ζητήσει το δάνειο που δικαιούνταν η τότε σύζυγος του δημάρχου ενός μικρού νησιού ή έπρεπε να εναντιωθεί στην απόφαση της συζύγου του;
Ας εξετάσουμε πρώτα τις θεσμικές θέσεις που κατείχε την «επίμαχη» περίοδο ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και «πολέμιος των συμφερόντων», χωρίς να προσδώσουμε σε αυτές ιδιαίτερη αξία για την τεκμηρίωση του συλλογισμού μας.
Στις 21 Μαρτίου και 25 Μαΐου 2007, ημερομηνίες κατά τις οποίες κατατέθηκε από τη σύζυγό του η αίτηση στον ΟΕΚ για χορήγηση δανείου και εγκρίθηκε αντίστοιχα, κατείχε τη θέση του δημάρχου της Πάρου.
Στις 10 Οκτωβρίου 2007, οπότε και υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση, είχε ήδη αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ (Αύγουστος του 2007) και είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας του κόμματος (16 Σεπτεμβρίου 2007).
Όπως πράγματι ο ίδιος υποστηρίζει, «το αξίωμα του δημάρχου της Πάρου ουδεμία σχέση έχει με τον ΟΕΚ και επομένως ουδεμία βάση υπάρχει για να αμφισβητηθεί ηθικά η αίτηση του δανείου». Είναι όμως έτσι;
Αυτό που ξέχασε να αναφέρει ο κ. Ραγκούσης είναι ότι το δάνειο αφορούσε την «Εφαρμογή προγράμματος χορήγησης ατόκων δανείων από κεφάλαια του ΟΕΚ σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές ανάγκες για ανέγερση κατοικίας, καθορισμός ποσών δανείων και λοιπών όρων χορήγησης» (ΦΕΚ 250Β/27.2.2007).
Αν και η σύζυγός του πληρούσε τις προϋποθέσεις δικαιούχου, η οποία προστατεύει 3 παιδιά (άρθρο 31 του Κανονισμού του ΟΕΚ), καθώς επίσης και των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (άρθρο 4 του Κανονισμού), με έναν μάλλον κυνικό τρόπο ως προς την κριτική ικανότητα του μέσου Έλληνα «αγνόησε» να αναφέρει τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3!
Δηλαδή, ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται άτοκο δάνειο θα πρέπει «να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, ιδιόκτητη κατοικία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ικανά, κατά την αιτιολογημένη κρίση του ΔΣ του Οργανισμού, να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους».
Και όχι μόνο αυτό. Είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους με έντονες κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό και το πνεύμα τού τότε Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Διότι μπορεί αρχικά κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, πλην όμως αυτό αναφέρεται ευδιάκριτα στο άρθρο 3, όπως επίσης και στο άρθρο 31: «Ως κριτήρια επιλογής των άνω δικαιούχων προσδιορίζονται οι έντονες κοινωνικές ανάγκες και ιδία ο αριθμός των παιδιών, τα προβλήματα υγείας των ίδιων ή των προστατευόμενων μελών τους και το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα».
Αλλά ας δεχτούμε αρχικά ότι πράγματι ο δήμαρχος Πάρου αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καίτοι «επιχειρηματίας», σύμφωνα με την απάντησή του, τα οποία δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη στέγαση της οικογένειάς του. Η υποχρέωση σύμφωνα με την οποία το ΔΣ του ΟΕΚ όφειλε να εξακριβώσει, προτού εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση, την ύπαρξη όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων είναι από μόνη της μια άλλη υπόθεση, την οποία δεν θα την εξετάσουμε τώρα, αφού ασχολούμαστε με την ηθική διάσταση του δανείου και όχι με τη νομιμότητά του.
Έτσι προχωρά ο δανεισμός ύψους €145.000 σε ιδιόκτητο οικόπεδο (προϋπόθεση), ποσό που πράγματι καθορίζεται στο υπόψη πρόγραμμα «για άδεια κατοικίας 200 περίπου τμ, της οποίας ως συνιδιοκτήτης (η σύζυγος) κατά 50% είχε δικαίωμα να επιδοτηθεί για τα 100 τμ με άτοκο δάνειο».
Ας το αναλύσουμε περισσότερο. Έχουμε την ανέγερση κατοικίας όχι 200 τμ περίπου, αλλά για την ακρίβεια, όπως αυτό δηλώθηκε στο Πόθεν Έσχες του 2013, 267,05 τμ (199,80 τμ οικία και 67,25 τμ υπόγειο) σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο 4.010 τμ και αντικειμενικής αξίας €60.616,14.

Ερώτηση 2η
Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής της υπόψη κατοικίας;
Φυσικά και δεν πρόκειται αρχικά για μια υπερπολυτελή κατασκευή, όπως κάποια δημοσιεύματα παρουσίαζαν, στον περίβολο της οποίας υπήρχε και πισίνα 60 τμ, καθόσον η κατασκευή της πισίνας ολοκληρώθηκε το 2013, όπως μπορούμε με βεβαιότητα να επαληθεύσουμε από την εφαρμογή Google Earth. Σίγουρα όμως πρόκειται για μια κατασκευή μεγαλύτερη των 200 τμ! Αλήθεια, πόσο εκτιμάται το εμπορικό κόστος κατασκευής τής υπόψη οικίας;

Ερώτηση 3η
Ποιο ποσό καταβλήθηκε τελικά από το δάνειο και ποιο από τα εισοδήματα που κατείχε ο βουλευτής;
Αν κάνουμε απλές πράξεις, οι δόσεις του δανείου ήταν στο σύνολο 300 (για τα 25 έτη αποπληρωμής) για τα 100 τμ, ενώ με την ολοκλήρωση μόλις των 40 δόσεων (Φεβρουάριος του 2011, 3 έτη και 4 μήνες μετά) και ενώ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 267,05 τμ ο βουλευτής προχωρά στην εξόφληση εφάπαξ του υπολοίπου του δανείου που έλαβε μετά τη νόμιμη έκπτωση του 40%!
Πιο απλά. Ένας Έλληνας ευρισκόμενος σε έντονη κοινωνική ανάγκη είχε, εκ του αποτελέσματος, την οικονομική ευχέρεια να κατασκευάσει μια πολυτελή οικία άνω των 200 τμ και σε λιγότερο από 3 έτη να αποπληρώσει και το δάνειο της συζύγου του. Συνειρμικά οδηγούμαστε ότι είτε ο μισθός του βουλευτή και υπουργού είναι υπεραρκετός για μια τέτοια ενέργεια, είτε το δάνειο δεν έπρεπε να ληφθεί ή να επιστραφεί, καθόσον δεν πληρούνταν η προϋπόθεση του «μη έχοντες περιουσιακά στοιχεία ικανά... να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους!».
Εκτός και αν θεώρησε ότι έπρεπε να «εκμεταλλευτεί» τη γενναία νόμιμη έκπτωση του 40%, η οποία δινόταν στις πραγματικά κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες! Ηθικό;
Είναι μνημειώδη άλλωστε ο «πατριωτισμός» και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύει στην απάντησή του τόσο για τη νομιμότητα της εξόφλησης του δανείου όσο και για την αγωνία του, «δεδομένης της οξύτατης οικονομικής κρίσης» για την επιλογή άμεσης αποπληρωμής και μη χρήσης του δικαιώματός του για άτοκη αποπληρωμή σε 25 έτη. Αν αυτό δεν ορίζεται ως «θυσία» για την πατρίδα, τι μπορεί να οριστεί; Το γεγονός ότι επιστράφηκαν στα ταμεία του κράτους €56.000 (σύμφωνα με την ερώτηση) λιγότερα ή €50.000 κατά την εκτίμησή μας;

Ερώτηση 4η
Για ποιον χώρο τελικά από το συνολικό εγκεκριμένο εμβαδόν 100 τμ έλαβε δάνειο η κυρία Ρούσου και ποιο/α αποπλήρωσε για την ολοκλήρωσή τους ο βουλευτής;
Σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Πόθεν Έσχες (2014) του βουλευτή, η κατοικία διαθέτει τους παρακάτω χώρους- οριζόντιες ιδιοκτησίες:
Υπόγειο: 69,42 τμ (χαρακτηρίζεται στη δήλωση του 2013). Κύρια οικία: 315,64 τμ (κύριοι χώροι), 73,28 τμ (βοηθητικοί) και πισίνα 60 τμ, τα οποία ανήκουν από 50% και στους δύο.
Αμφότερα μάλιστα έχουν τακτοποιηθεί με τον ν.4178/2013 περί αυθαιρέτων. Πότε όμως έγιναν οι αυθαιρεσίες; Στην αρχική άδεια ή όταν επιλέχθηκε να κατασκευαστεί η πισίνα (2013) για να καλύψει τις έντονες κοινωνικές ανάγκες της οικογένειας;
Το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι στις ηλεκτρονικές σελίδες ενοικίασης υπερπολυτελών κατοικιών, όπου φιλοξενείται, αναφέρεται ότι ο χώρος συνολικά είναι 450 τμ, μπορεί να φιλοξενήσει 10-12 επισκέπτες, διαθέτει πισίνα 18 μέτρων (swimming pool 18 meters long, freshwater - shallow end), ενώ μπορεί να παρέχει επιπλέον προσωπικό καθαρισμού και chef. Το δε κόστος ενοικίασης κινείται από €11.700 μέχρι €14.700 την εβδομάδα! Εντυπωσιακό!

Ερώτηση 5η
Πόσο ηθικό είναι μια οικία, η οποία επιδοτήθηκε αρχικά από τον ΟΕΚ ως κύρια κατοικία δικαιούχου με έντονες κοινωνικές ανάγκες, τελικά να μετατρέπεται σε υπερπολυτελή κατασκευή με πισίνα (Luxury Accommodation) με σκοπό (εκ του αποτελέσματος) την οικονομική της εκμετάλλευση;
Το στοιχείο της οικονομικής εκμετάλλευσης της υπόψη βίλας προφανώς αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διαπιστώσουν πιθανά κρυφά σημεία ή συναλλαγές, αν υπάρχουν. Χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί μομφή, να επισημάνουμε ότι ο βουλευτής δηλώνει στο Πόθεν Έσχες (2013), καταθέσεις $130.649,98, δίχως να αναφέρεται η πηγή και προφανώς χωρίς να δικαιολογείται από τα προηγούμενα έσοδά του ως υπουργού (7 Οκτωβρίου 2009 - 17 Μαΐου 2012), εκτός αν πληρωνόταν σε USD!

Ερώτηση 6η
Ο δανεισμός τελικά αφορούσε την κάλυψη έντονης κοινωνικής ανάγκης ή την κάλυψη εξόδων «μεθοδευμένης» επικείμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας;
Ως δήμαρχος Πάρου επί 5 έτη και τοπικός επιχειρηματίας σίγουρα γνώριζε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του τόπου του και αν λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι «δεν υπήρχε καμία σκέψη να εγκαταλείψει τη θέση του», δεν είχε κανένα ουσιαστικό κώλυμα η σύζυγός του να αναπτύξει μια ακόμη παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως υπουργός όμως;
Αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι η κατασκευή της οικίας δεν είχε σκοπό να καλύψει στεγαστικές ανάγκες αλλά επιχειρηματικές, τότε σίγουρα καταλήγουμε σε «μεθόδευση», η οποία σίγουρα δεν προέκυψε λόγω οικονομικής κρίσης, ειδικά όταν ζητάς σε μια εβδομάδα ενοικίασης της «οικίας» σου τα χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός σε έναν χρόνο!
Όταν ισχυρίζεσαι ότι αγωνίζεσαι για «την άμεση ανακούφιση του εργατόκοσμου από τις συνέπειες της κρίσης» και εκλέγεσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο ηθικό είναι αυτό;
Ειλικρινά θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε και να συμπονέσουμε τον βουλευτή για το βιοποριστικό ζήτημα που αντιμετώπισε, όπως ισχυρίστηκε στο παρελθόν, αλλά η αξία της ακίνητης περιουσίας και η κατά τα φαινόμενα επιχειρηματική του δράση, χρηματοδοτούμενου μάλιστα μέρους αυτής από τον ΟΕΚ, δεν μας το επιτρέπει, όσο και να προσπαθήσουμε. Δυστυχώς!

Ερώτηση 7η
Με δεδομένο και προφανές ότι δεν πρόκειται για οικία με χρήση την ιδιοκατοίκηση (διαθέσιμη όλο τον χρόνο), πού καταβάλλονται τα μισθώματα της κατοικίας στην Πάρο; Μήπως υπάρχει υπεράκτια (offshore) εταιρεία στην οποία «διοχετεύονται» αφορολόγητα τα υπερβολικά μεγάλα ποσά ενοικίασης;
Τα ενδεικτικά έσοδα που προκύπτουν από τις πλατφόρμες ενοικίασης luxury villas του συγκεκριμένου ακινήτου μόνο για τους τρεις μήνες του καλοκαιριού αγγίζουν τις €160.000.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διαθέσιμο όλο τον χρόνο ή ότι ο τουρισμός στην Πάρο διαρκεί τουλάχιστον από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο (7 μήνες), θα μπορούσε κάποιος να εκτιμήσει ότι τα συνολικά εισοδήματα (μαζί με τις extra χρεώσεις - cost of foodstuffs paid by the guests) μπορούν να αγγίξουν το ποσό των €500.000 (€2.245 per night)!
Έσοδα τα οποία, όπως φαίνεται από τις δημοσιευμένες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του εν λόγω τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να συμπίπτουν, με αποτέλεσμα να εγείρονται πολλά ερωτήματα αναφορικά με το τι ακριβώς συμβαίνει με τη βίλα της Πάρου.
Κάποιοι κακοήθεις ίσως θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι τα έσοδα από την ενοικίαση της βίλας του κ. Ραγκούση, την οποία μέχρι σήμερα δηλώνει ότι είναι στην κατοχή του, ίσως «διοχετεύονται» σε τραπεζικό λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας, το σχήμα της οποίας μας είναι άγνωστο και χωρίς δυνατότητα άμεσης ιχνηλάτησης, ή διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, τον οποίο και δεν δηλώνει.
Όπως και να `χει, τα ερωτήματα και επ` αυτού είναι πολλά και δεν θα έπρεπε να αιωρούνται για έναν τομεάρχη Διαφάνειας.
Σε κάθε περίπτωση, τα συμπεράσματα δικά σας!».


Β.1. Ο κεντρικός τίτλος, που αναγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας («Έχτισε βίλα με δάνειο για τρίτεκνους»), είναι συκοφαντικός, καθόσον δι’ αυτού παρουσιάζεται όχι μόνον στους αναγνώστες της εν λόγω εφημερίδας αλλά κυρίως σε κάθε πολίτη που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας απλώς επισκοπεί τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων ότι η οικία μου στην νήσο Πάρο, απ’ όπου και κατάγομαι, κατασκευάσθηκε εξ αρχής ως μία «βίλα», της οποίας η ανέγερσή, και δη στο σύνολό της, χρηματοδοτήθηκε με δάνειο, που ελάμβαναν τρίτεκνες οικογένειες. Η ως άνω παράθεση του δίπολου βίλα και δάνειο για τρίτεκνους επελέγη σκοπίμως, ώστε ήδη από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας να δημιουργηθεί η εντύπωση μίας εγγενούς αντίφασης μεταξύ μέσου (δάνειο για τρίτεκνους, το οποίο κατά κανόνα έχει κοινωνικό χαρακτήρα) και αποτελέσματος – σκοπού (βίλα, η οποία δεν συνδέεται με κοινωνικά χαρακτηριστικά) και εντεύθεν να επιτευχθεί η ηθική και πολιτική απαξίωσή μου.
Το αληθές είναι ότι ο ΟΕΚ για πρώτη φορά το 2007, βάσει Υπουργικής Απόφασης καθόρισε δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους τρίτεκνους να συνάψουν δάνειο για ανέγερση ή αγορά πρώτης κατοικίας και αναμεσά στις προϋποθέσεις ήταν η υποχρέωση το ακίνητο να είχε ελάχιστο εμβαδό τα 100 τμ. Συγκεκριμένα προβλέπεται στην (ΦEK 250/27_2_2007) YΠOYPΓIKH AΠOΦAΣH, με την οποία προστέθηκαν στους δικαιούχους του άρθρου 31 του Κανονισμού προϋποθέσεων παροχής δανείων και κατοικιών και οι προστατεύοντες 3 παιδιά: «Το ελάχιστον εμβαδόν της κατοικίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της αναλογίας των κοινόχρηστων χώρων) για τους δικαιούχους με 3 παιδιά, ορίζεται στα 100 τ.μ.».
Η επίμαχη κατοικία μου, η οποία ανήκει κατά ποσοστό 50% στην τότε σύζυγό μου και μητέρα των τριών τέκνων μου, Αικ. Ρούσου, ευρίσκεται στον Κώστο Πάρου, ένα ορεινό μη τουριστικό χωριό, εντός οικοπέδου, το οποίο αγοράστηκε από το έτος 2000, ενώ η ανέγερσή της ξεκίνησε το έτος 2006, με σκοπό να αποτελέσει την οικογενειακή στέγη εμού και της οικογένειάς μου. Η εν λόγω σύζυγός μου, η οποία εργαζόταν από 18 ετών, για την ανέγερσή του πράγματι έλαβε, ως εδικαιούτο, δάνειο, που προβλεπόταν κατά νόμο εκείνη την περίοδο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες οικογένειες, πλην όμως το εν λόγω δάνειο χορηγήθηκε για την κατασκευή μέρους μόνον της οικίας μας, και δη 100 τ.μ., ήτοι η λήψη του εν λόγω δανείου επ’ ουδενί λόγω κάλυψε την ανέγερση και διαμόρφωση της συνολικής κατοικίας μας, όπως αυτή είναι σήμερα, χαρακτηριζόμενη ως βίλα, αντιθέτως η συνολική ανέγερση και διαμόρφωση της κατοικίας μας πραγματοποιήθηκε σταδιακά, με την χρήση των οικογενειακών αποταμιεύσεων και την εξοικονόμηση των οικογενειακών εισοδημάτων μας.


Β.2. Οι ισχυρισμοί σας, που περιέχονται στα άρθρα σας στις σελίδες 12-14 της εφημερίδας σας με τίτλους «Η βίλα Ραγκούση στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνους από τον ΟΕΚ – Τα καυτά ερωτήματα για τη VillaFullMoon και το ηθικό πλεονέκτημα του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ» και «Εξόφληση 145.000 Ευρώ με έκπτωση 40% και εβδομαδιαίο ενοίκιο 14.700!» (σελ. 13) και «Τα… αόρατα έσοδα και το χρυσό «κεραμίδι» που έγινε επιχείρηση» (σελ. 14), είναι καθ’ ολοκληρίαν συκοφαντικοί, αφού με εμφανίζουν ως ανήθικο πολιτικό, ο οποίος έλαβε αμφιβόλου νομιμότητας δάνειο, και δη με «μεθοδεύσεις», ενώ επιπλέον συνδέομαι με παράνομα χρηματικά ποσά και εισπράξεις, όχι μόνον για την ανέγερση της συνολικής κατοικίας μας αλλά και για τις εισπράξεις, που αποκομίζω από την εκμετάλλευσή της, καθώς και με εξωχώριες (offshore) εταιρείες και αδήλωτους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Ειδικότερα:
α) ο τίτλος «Η βίλα Ραγκούση στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνους από τον ΟΕΚ – Τα καυτά ερωτήματα για τη VillaFullMoon και το ηθικό πλεονέκτημα του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ» είναι καθ΄ ολοκληρίαν συκοφαντικός για τους ίδιους επακριβώς λόγους, που αναφέρονται ανωτέρω ως προς το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας.
β) ο ισχυρισμός, που περιέχεται στο άρθρο με τίτλο «Η βίλα Ραγκούση στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνους από τον ΟΕΚ – Τα καυτά ερωτήματα για τη VillaFullMoon και το ηθικό πλεονέκτημα του τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ» ότι «έτυχε έκπτωσης 40%, κίνηση που γεννά βεβαίως πολιτικό, νομικό αλλά και ηθικό ζήτημα.» είναι καθ΄ολοκληρίαν συκοφαντικός, αφού παρουσιάζεται ως μία ατομική διαπραγμάτευση - συμφωνία μου, όπως συνέβη με κεντρικό στέλεχος της απερχόμενης κυβέρνησης.
Το αληθές είναι, ότι όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες δικαιούχους του ΟΕΚ, με την Υπουργική Απόφαση του 2000 βάσει του 2224/1994 προβλέφθηκαν δύο τρόπο αποπληρωμής δανείων δικαιούχων του ΟΕΚ, είτε άτοκης 25ετους αποπληρωμής του, είτε εφάπαξ καταβολή του υπολειπόμενου ποσού. Συγκεκριμένα, στην ΥΑ 501//2000 (ΥΑ 50165 ΦΕΚ Β 403 2000): Ρυθμίσεις οφειλών δικαιούχων ΟΕΚ δανείων ΝΔ 1138/72 κλπ. (289865), περ. Γα ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Ν.2224/1994, σύμφωνα με την οποία: «Οι δικαιούχοι στους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσης, άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, μπορούν μετά την παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5 ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ, με έκπτωση 40%, το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν συγχρόνως οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκοι υπερημερίας.»
Μάλιστα, η πρόβλεψη αυτή ίσχυε τότε για όλους ανεξαιρέτως τους λαβόντες τα εν λόγω δάνεια, και ο οποίος νόμος διήρκεσε, και μάλιστα με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, για αρκετά έτη, καταλαμβάνοντας όλα ανεξαιρέτως τα δάνεια, που χορηγήθηκαν από τον ΟΕΚ.
γ) ο ισχυρισμός, που περιέχεται στην «Ερώτηση 1η» σχετικά με το επιλήψιμο και μη νόμιμο του επίμαχου δανείου είναι ψευδής και προσβλητικός της τιμής και της υπόληψής μου.
Το αληθές είναι ότι το εν λόγω δάνειο χορηγήθηκε στην σύζυγό μου, αφού η ίδια πληρούσε όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις για την λήψη του, με την ίδια ακριβώς διαδικασία, την οποία ακολούθησαν εκατοντάδες έτεροι δανειολήπτες, οι οποίοι επίσης έλαβαν το ίδιο (και υψηλότερο) δάνειο. Σημειωτέον ότι τα εν λόγω δάνεια δεν αφορούσαν «χαμηλού οικονομικού επιπέδου» πολίτες, αντιθέτως χορηγούνταν χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο σε τρίτεκνους – δικαιούχους του ΟΕΚ, ως κίνητρο για την άσκηση της δημογραφικής πολιτικής της χώρας. Άλλωστε, η χορήγηση  των εν λόγω δανείων  δεν ήταν ανταγωνιστική,  υπήρχε απεριόριστος αριθμός δικαιούχων, με αποτέλεσμα να μπορούσαν να λάβουν το εν λόγω δάνειο όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την χορήγησή του, χωρίς να προτιμηθεί ή αποκλεισθεί οποιοσδήποτε εξ όσων το αιτήθηκαν. Επρόκειτο για συγκεκριμένο δάνειο για τρίτεκνους, που μπορούσαν να λάβουν όλοι οι δικαιούχοι και επομένως όποιος το ελάμβανε, δεν το στερούσε από κάποιον άλλο τρίτεκνο ασθενέστερο ή μη συμπολίτη μας.
γ) ο ισχυρισμός, που περιέχεται στην «Ερώτηση 2η » υπό την μορφή ερώτησης σχετικά με το κόστος κατασκευής της κατοικίας μου καθώς και στην «Ερώτηση 3η», όπου ρητώς αναγράφεται ότι «Συνειρμικά οδηγούμαστε ότι είτε ο μισθός του βουλευτή και υπουργού είναι υπεραρκετός για μια τέτοια ενέργεια, είτε το δάνειο δεν έπρεπε να ληφθεί ή να επιστραφεί, καθόσον δεν πληρούνταν η προϋπόθεση του «μη έχοντες περιουσιακά στοιχεία ικανά... να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους!», είναι συκοφαντικός, καθόσον δι’ αυτού κατ’ αρχάς επιχειρείται να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η κατασκευή της κατοικίας μου χρηματοδοτήθηκε από μη νόμιμες πηγές και με μη νόμιμα χρήματα. Η εν λόγω κατασυκοφάντησή μου επιτείνεται μάλιστα εκ του ισχυρισμού, που διατυπώνεται εν συνεχεία στην «Ερώτηση 7η » (Βλ. ειδικότερα κατωτέρω) περί δήθεν offshore εταιρείας και λογαριασμού μου στο εξωτερικό, τον οποίο παρανόμως δεν δηλώνω, με αποτέλεσμα να συνδέομαι γενικότερα με παράνομα χρηματικά ποσά.
Το αληθές είναι ότι η εν λόγω κατοικία ανεγέρθηκε σταδιακά, με την ανάλωση των οικογενειακών αποταμιεύσεων, την εκμετάλλευση των οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων μας, την εξοικονόμηση των οικογενειακών εισοδημάτων μας και τον εν μέρει κατά τα προλεχθέντα δανεισμό μας. Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό ότι το 2007-2008 οι συνολικές οικογενειακές αποταμιεύσεις υπερέβαιναν τα 200.000 ευρώ, ενώ το 2014 ήταν λιγότερες από 30.000 ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο είχα συνάψει επαγγελματικό δάνειο ύψους 32.000 ευρώ.
δ) ο ισχυρισμός, που περιέχεται στην «Ερώτηση 5η » υπό την μορφή αμφιβολίας ή υποβολής ερώτησης («Το στοιχείο της οικονομικής εκμετάλλευσης της υπόψη βίλας προφανώς αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διαπιστώσουν πιθανά κρυφά σημεία ή συναλλαγές»), είναι καθ’ ολοκληρίαν συκοφαντικός, αφού διά του τρόπου διατύπωσης της εν λόγω ερώτησης – αμφιβολίας, σε συνδυασμό με το συνολικό δημοσίευμά σας (βλ. και κατωτέρω περί offshore εταιρείας), διατυπώνεται στην πραγματικότητα καταφατική απάντηση σε αυτή, ήτοι στην πραγματικότητα διατυπώνετε τον ισχυρισμό ότι «υπάρχουν πιθανά κρυφά σημεία ή συναλλαγές», τα οποία θα πρέπει μάλιστα να ελεχθούν από «τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών».
ε) ο ισχυρισμός, που περιέχεται στην «Ερώτηση 6η» ότι «Ο δανεισμός τελικά αφορούσε την κάλυψη έντονης κοινωνικής ανάγκης ή την κάλυψη εξόδων «μεθοδευμένης» επικείμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας;» καθώς και ότι «Αν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι η κατασκευή της οικίας δεν είχε σκοπό να καλύψει στεγαστικές ανάγκες αλλά επιχειρηματικές, τότε σίγουρα καταλήγουμε σε «μεθόδευση», είναι καθ’ ολοκληρίαν συκοφαντικός, αφού ο διαζευκτικός τρόπος διατύπωσης της εν λόγω «ερώτησης», διά του οποίου επιβάλλεται αναγκαστικά μία εκ των δύο φερόμενων ως αλληλοαποκλειόμενων απαντήσεων, δημιουργεί στον αναγνώστη εξ αντιδιαστολής την εντύπωση της από μέρους μου παρανομίας. Περαιτέρω η ρητή αναφορά της λέξης «μεθόδευση» προσδίδει στις ενέργειές μου πολιτική, ηθική και νομική απαξία και είναι αφ’ εαυτή συκοφαντική.
Το αληθές είναι η εν λόγω κατοικία μας ανεγέρθηκε χωρίς καμία μεθόδευση, με σκοπό να αποτελέσει την οικογενειακή μας στέγη, όπερ και πράγματι συνέβη, αφού μέχρι και το έτος 2014 διαμέναμε σε αυτή αποκλειστικά και μόνον εγώ και η οικογένειά μου. Η μετατροπή της κατοικίας μου σε διπλής χρήσης έλαβε χώρα το 2014, δηλαδή μετά την αποπληρωμή του δανείου στον ΟΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2011. Από το έτος 2014, το εν λόγω ακίνητο τους χειμερινούς μήνες αποτελεί τη μόνιμη κατοικία των τριών παιδιών μου και της πρώην συζύγου μου απ’ το 2019, ενώ τους τουριστικούς μήνες ενοικιάζω αυτό για βιοποριστικούς λόγους. Εγώ, σε αντίθεση με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, δεν διαθέτω «αδιευκρίνιστες» καταθέσεις ή εξωχώριες (offshore) εταιρείες, όπως Υπουργοί και στελέχη της απερχόμενης κυβέρνησης.

στ) οι ισχυρισμοί, που περιέχονται στην «Ερώτηση 7η», είναι στο σύνολό τους συκοφαντικοί. Και αυτό, γιατί:
Κατ’ αρχάς η εν λόγω ερώτηση ξεκινά με ένα μεγάλο ψέμμα ως δεδομένο, ήτοι ότι «Με δεδομένο και προφανές ότι δεν πρόκειται για οικία με χρήση την ιδιοκατοίκηση», ενώ επί του εν λόγω ψεύδους εν συνεχεία οικοδομείται η βάναυση κατασυκοφάντησή μου. Ειδικότερα, ακολούθως, και πάλιν με την μορφή της ερώτησης, στην οποία υπαγορεύεται η καταφατική απάντηση, παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό ότι είμαι κύριος, μέτοχος ή εν πάση περιπτώσει συνδεόμενος με εξωχώρια «offshore» εταιρεία, όπου παρανόμως διοχετεύονται μεγάλα χρηματικά ποσά, και δη χωρίς να καταβάλλω τον αναλογούντα φόρο. Εν συνεχεία, ψευδώς αναφέρεται ότι τα έσοδα από την εκμετάλλευση της κατοικίας μου δεν περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης μου, ενώ επιπλέον, και πάλιν με την μορφή της ερώτησης – αμφιβολίας («ίσως»), στην οποία υπαγορεύεται η καταφατική απάντηση, παρουσιάζεται ως γεγονός ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά «διοχετεύονται» σε τραπεζικό λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας ή καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού, τον οποίο και παρανόμως δεν δηλώνω.
Το αληθές είναι ότι δεν είμαι κύριος, μέτοχος ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενος με οποιαδήποτε εξωχώρια «offshore» εταιρεία, ότι ουδέν ποσό που προκύπτει ως εισόδημά μου από την εν λόγω κατοικία, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν μένει αδήλωτο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, ότι στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν έσχες») δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, που μου απομένουν ως κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι αναλογούντες φόροι, που καταβάλλω, οι δαπάνες συντήρησης της επίμαχης οικίας, οι δαπάνες για την διαβίωση εμού και της οικογένειάς μου, ότι ειδικώς τα ποσά που εισπράττω από την ολιγόμηνη ενοικίαση της οικίας μου εισρέουν αποκλειστικά στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς μου και δηλώνονται όπως η κείμενη νομοθεσία προβλέπει, στην δήλωση του Ε3 μου, μέχρι το τελευταίο ευρώ, καθώς και τέλος ότι δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τον οποίο και δεν δηλώνω.

ΙΙ. Επειδή οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο επίμαχο δημοσίευμα στοιχειοθετούν το αδίκημα της δια του Τύπου συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρα 362, 363ΠΚ),
Επειδή οι απολύτως ψευδείς, ανακριβείς, σκοπίμως διαστρεβλωμένες και συκοφαντικές αναφορές σας συνιστούν συμπεριφορά παράνομη και καταχρηστική με αποτέλεσμα να έχω προσβληθεί στην προσωπικότητά μου και να έχω υποστεί βαρύτατη ηθική βλάβη,

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου

1. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά σας και την προσβολή της προσωπικότητάς μου.
2. Σας ΚΑΛΩ, όπως στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας που θα κυκλοφορήσει μετά την κοινοποίηση της παρούσας:
α) αποκαταστήσετε άμεσα την εις βάρος μου προσβολή με δημόσια δήλωσή σας και με επανορθωτική δημοσίευση, με την οποία θα ανακαλούνται στο σύνολό τους οι παραπάνω σκοπίμως διαστρεβλωμένες, παράνομες και συκοφαντικές για το πρόσωπό μου αναφορές σας και θα αποκαθίσταται η αλήθεια.
Ειδικότερα, η επανορθωτική δημοσίευσή σας θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο που υποδεικνύω ακολούθως, σύμφωνα και με την παρ. 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4356/2015:
«ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Ζητάμε συγνώμη από τον Γιάννη Ραγκούση για το δημοσίευμά μας, το οποίο αναγνωρίζουμε ότι ήταν καθ’ ολοκληρίαν συκοφαντικό. Προέβημεν στην δημοσίευσή του με σκοπό να πλήξουμε την τιμή και την υπόληψή του και να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Η αλήθεια είναι ότι ουδέν ηθικό, πολιτικό ή νομικό θέμα υπάρχει ως προς την κατοικία του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο. Πολύ δε περισσότερο ο Γιάννης Ραγκούσης ουδόλως συνδέεται με παράνομα χρηματικά ποσά, με offshore εταιρείες και με αδήλωτους τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις.»
β) παραλείπετε στο εξής τη χρήση διαστρεβλωμένων και συκοφαντικών ισχυρισμών, αναφορών και απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος μου.
3. Άλλως, Σας ΔΗΛΩΝΩ ότι θα στραφώ εναντίον σας δικαστικώς ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων για την πλήρη αποκατάσταση της τρωθείσας τιμής και υπόληψής μου και την προστασία της από περαιτέρω προσβολές της.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς αυτή ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.


Αθήνα, 29.03.2023
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

σύνδεσμος

Περισσότερα άρθρα