ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

9 Φεβρουαρίου 2022

Κατάθεση εγγράφων ζητούν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχετικά με τις έγγραφες θέσεις του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, παρά τη μη υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων από την ΟΛΠ ΑΕ

Την «κατάθεση αιτούμενων εγγράφων από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις έγγραφες θέσεις του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, παρά τη μη υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων από την ΟΛΠ ΑΕ στο Λιμάνι του Πειραιά» ζητούν με ΑΚΕ 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Γιάννη Ραγκούση.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

- Ότι δεν έχει απαντηθεί η ερώτηση και ΑΚΕ 79 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με το ίδιο θέμα από το Οκτώβριο του 2021 που συνιστά παράβαση του άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής, του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (άρθρο 2 «Γενικές Αρχές»), αλλά και του Συντάγματος (άρθρα 5α και 10 παρ.3).

- Παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα αναφερόμενα έγγραφα, στο από 26.10.2021 ενημερωτικό σημείωμα του Εισηγητή Υποθέσεων, Παρέδρου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννη Νταλαχάνη, όπως αυτό νομίμως κατατέθηκε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να μην κριθεί σκόπιμη η προσφυγή αρμοδίως για την παραλαβή τους, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 2690/99 όπως ισχύει, αλλά και των άρθρων 169 περί απείθειας και 122 περί υπεξαγωγής εγγράφων του ΠΚ.

Συγκεκριμένα να κατατεθούν:

1. Ο υποβληθείς φάκελος στο Ζ’ Κλιμάκιο (ΣΤ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου -με το αριθμ. έγγραφο 94811//ΕΞ/2021/29.7.2021- του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών (αριθμ. Πρωτ. 40416/29.7.2021), με εσωτερικό αριθμό Ζ350, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το ν. 4404/2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ).

2. Ο υποβληθείς φάκελος στο Ζ’ Κλιμάκιο (ΣΤ’ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου – με το αριθμ. έγγραφο 48411/29.7.2021 του εκτελούντος χρέη διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ (αριθ.. πρωτ. 40352/29.7.2021), με εσωτερικό αριθμό Ζ349, σχετικά με τον έλεγχο της τροποποίησης της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» (ΤΑΙΠΕΔ) και της εταιρείας με την επωνυμία «COSCO SHIPPING (Χονγκ Κονγκ) Co., Limited» (COSCΟ).

3. Η γνωμοδότηση που αποδίδει «σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν υπάγονται στη σφαίρα επιρροής της ΟΛΠ ΑΕ» τη μη εκπλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων και η οποία περιλαμβάνεται στον ανωτέρω φάκελο που κατατέθηκε στο Ζ’ Κλιμάκιο (Π’ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας της τροποποίησης του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και του Σχεδίου Σύμβασης Μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ- COSCO.

Το πλήρες κείμενο της ΑΚΕ:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών


ΘΕΜΑ: Κατάθεση αιτούμενων εγγράφων σχετικά με τις έγγραφες θέσεις του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, παρά τη μη υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων από την ΟΛΠ ΑΕ στο Λιμάνι του Πειραιά.
 
 
Στις 6.10.2021 καταθέσαμε την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου /79 Ερώτηση &ΑΚΕ με θέμα: «Να καταθέσει άμεσα η κυβέρνηση στη Βουλή τις έγγραφες θέσεις του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις οποίες συνομολόγησε έλλειψη υπαιτιότητας της ΟΛΠ ΑΕ για τη μη υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων στο Λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να της μεταβιβάσει το 16% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.», στην οποία ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει απαντήσει.

Επειδή, κατά παράβαση του άρθρου 133 του Κανονισμού της Βουλής, του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (άρθρο 2 «Γενικές Αρχές»), αλλά και του Συντάγματος (άρθρα 5α και 10 παρ.3), δεν προσκομίστηκαν τα αιτούμενα έγγραφα, επαναφέρουμε το αίτημα μας.
Παρακαλούμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα αναφερόμενα έγγραφα, στο από 26.10.2021 ενημερωτικό σημείωμα του Εισηγητή Υποθέσεων, Παρέδρου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννη Νταλαχάνη, όπως αυτό νομίμως κατατέθηκε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ώστε να μην κριθεί σκόπιμη η προσφυγή αρμοδίως για την παραλαβή τους, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 2690/99 όπως ισχύει, αλλά και των άρθρων 169 περί απείθειας και 122 περί υπεξαγωγής εγγράφων του ΠΚ.

Συγκεκριμένα να κατατεθούν:
1. Ο υποβληθείς φάκελος στο Ζ’ Κλιμάκιο (ΣΤ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου -με το αριθμ. έγγραφο 94811//ΕΞ/2021/29.7.2021- του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών (αριθμ. Πρωτ. 40416/29.7.2021), με εσωτερικό αριθμό Ζ350, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης τροποποίησης της κυρωθείσας με το ν. 4404/2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας με την επωνυμία  «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ).

2. Ο υποβληθείς φάκελος στο Ζ’ Κλιμάκιο (ΣΤ’ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου – με το αριθμ. έγγραφο 48411/29.7.2021 του εκτελούντος χρέη διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ (αριθ.. πρωτ. 40352/29.7.2021), με εσωτερικό αριθμό Ζ349, σχετικά με τον έλεγχο της τροποποίησης της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» (ΤΑΙΠΕΔ) και της εταιρείας με την επωνυμία «COSCO SHIPPING (Χονγκ Κονγκ) Co., Limited» (COSCΟ).

3. Η γνωμοδότηση που αποδίδει «σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν υπάγονται στη σφαίρα επιρροής της ΟΛΠ ΑΕ» τη μη εκπλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων και η οποία περιλαμβάνεται στον ανωτέρω φάκελο που κατατέθηκε στο Ζ’ Κλιμάκιο (Π’ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας της τροποποίησης του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και του Σχεδίου Σύμβασης Μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ- COSCO. 
 

Οι αιτούντες Βουλευτές

Ραγκούσης Ιωάννης
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Σαντορινιός Νεκτάριος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αθανασίου Αθανάσιος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζουράρις Κων/νος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κώστας
Μεικόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας  Ιωάννης
Μπάρκας Κων/νος
Μωραΐτης Θάνος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου – Παναγιού Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

σύνδεσμος

Περισσότερα άρθρα