ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

25 Ιουλίου 2021

Γ. Ραγκούσης: Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) εκθέτει ευθέως τον Υπουργό, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αιτιάσεις μας, για την ανάκληση 18 κανονιστικών πράξεων της Αρχής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ενάντια στο δημόσιο συμφέρον

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) εκθέτει ευθέως τον Υπουργό, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αιτιάσεις μας, για το γεγονός ότι ανακάλεσε 18 κανονιστικές πράξεις της Αρχής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό.

Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής της Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ιωάννης Ραγκούσης, με βάση τη με αριθμ. 237/2021 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, στην οποία η Αρχή διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς επί της αριθμ. 1000.0/31277/28.4.2021 απόφασης του Υπουργού, με την οποία ανακλήθηκαν 18 κανονιστικές πράξεις της, σχετιζόμενες με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 ΑΝΑΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

&

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) εκθέτει ευθέως τον Υπουργό, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αιτιάσεις μας, για το γεγονός ότι ανακάλεσε 18 κανονιστικές πράξεις της Αρχής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά και Κ.Ε. Γιάννης Ραγκούσης καταθέτει ως Αναφορά την αριθμ. 237/2021 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, στην οποία η Αρχή διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς επί της αριθμ. 1000.0/31277/28.4.2021 απόφασης του Υπουργού, με την οποία ανακλήθηκαν 18 κανονιστικές πράξεις της, σχετιζόμενες με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η Απόφαση της ΡΑΛ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

«Δεν προκύπτουν

(α) οι κατά τρόπο εξατομικευμένο λόγοι για τους οποίους κρίθηκαν μη νόμιμες οι κανονιστικές πράξεις

(β) εάν η ανάκληση έλαβε χώρα κατ’ ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας (και με βάση ποια κριτήρια αυτή ασκήθηκε) ή δεσμίας αρμοδιότητας

(γ) οι συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι επιτρέπουν και επιβάλουν την ανάκλησή τους”.

Ειδικότερα,

αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 41/2017 απόφαση με θέμα «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους», δεν προκύπτουν ειδικότεροι λόγοι που επιβάλλουν την ανάκληση της.
Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 62/2018 απόφαση με θέμα: «Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίου που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. δια της χρήσεως μιας αδειοδοτημένης ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων», επισημαίνεται ότι η ΟΛΠ ΑΕ εστράφη εναντίον της Αρχής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, πλην όμως η προσφυγή της απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 1350/2019 απόφαση, κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας δεν πρόσβαλε την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΛ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, όπως εδικαιούτο να πράξει, εφόσον την θεωρούσε μη νόμιμη.»


Επισυνάπτεται το αναφερόμενο έγγραφο και το κείμενο της Αναφοράς.

σύνδεσμος

Περισσότερα άρθρα