ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

9 Μαρτίου 2021

Ερώτηση 20 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τον αποκλεισμό των δικαιούχων του Δήμου Σαλαμίνας από την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

" Γιατί δεν εφαρμόζεται το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) και του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τους δικαιούχους πολίτες και τις ωφελούμενες επιχειρήσεις στο Δήμο Σαλαμίνας;
Ανάγκη άμεσης παρέμβασης, ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια στα επιβατηγά – οχηματαγωγά ή εναλλακτικά να γίνονται αποδεκτά τα χειρόγραφα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων, πολιτών και επιχειρήσεων, ως απόδειξη του κόστους μεταφοράς"
Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Γιάννης Ραγκούσης, βουλευτής της Β΄ Πειραιά σε ερώτηση  προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που με πρωτοβουλία του  κατέθεσαν 20 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4551/2018, από 1.1.2019 το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) και του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και οχημάτων, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, επομένως και για το νησιωτικό Δήμο Σαλαμίνας, τους δικαιούχους πολίτες και τις ωφελούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κατοικούν και δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στο νησί και υπάγονται φορολογικά στην οικεία ΔΟΥ (άρθρο 3 ν. 4551/2018).
Ωστόσο, οι δικαιούχοι πολίτες και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις του Δήμου Σαλαμίνας δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετικού μέτρου, γιατί η εφαρμογή του απαιτεί την χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).
Στην πραγματικότητα δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια στα επιβατηγά – οχηματαγωγά (ferry boat), που εξυπηρετούν στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, οχημάτων και πολιτών από και προς τη Σαλαμίνα. Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στο Μ.Ι. τα χειρόγραφα εισιτήρια και τα εκτυπωμένα παραστατικά των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων, που έχουν εκδοθεί με νόμιμο τρόπο.
Ωστόσο το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α αναγνωρίζει τα χειρόγραφα εισιτήρια και ικανοποιεί απαιτήσεις ως προς την έκδοση- εκτύπωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ΠΔ 120/97 (Α’ 110) και στην περ. ζ παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 12/2015 ΦΕΚ 9/Α/19-1-2015. Επομένως, μπορεί η δυνατότητα αυτή να αξιοποιηθεί, ώστε οι δικαιούχοι να κάνουν αποτελεσματική χρήση του μέτρου του Μ.Ι., επιδεικνύοντας τα χειρόγραφα εισιτήριά τους ως απόδειξη του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς.
Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι η παρακαταθήκη που η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε για τα νησιά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετακινήσεων των νησιωτών και της ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων.Συνιστά ένα κοινωνικό μέτρο που εντάσσεται στη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών με αποδέκτες τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της νησιωτικής χώρας.
Ειδικότερα, και η Σαλαμίνα όπως και όλα τα νησιά, χρειάζεται εργαλεία τόνωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής κίνησης, έτσι ώστε να προστατευτεί το εργαζόμενο δυναμικό και να δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή.
Η εμπέδωση του μέτρου του Μ.Ι. μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Πολλώ δε μάλλον, εν μέσω οικονομικής κρίσης και πανδημίας, η Κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της για την οικονομική στήριξη και ελάφρυνση των δικαιούχων νοικοκυριών και των ωφελούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται αδιαλείπτως τον τελευταίο χρόνο.
Με βάση τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.     Προτίθεται να παρέμβει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, ώστε να επιλύσει το πρόβλημα της μη έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτήριων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα οχηματαγωγά και επιβατηγά πλοία (ferry boat), ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση του Μ.Ι. οι δικαιούχοι πολίτες και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις;
2.     Εναλλακτικά, προτίθεται να μεριμνήσει, ώστε να γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στο Μ.Ι., τα χειρόγραφα εισιτήρια και τα εκτυπωμένα με ίδια μέσα παραστατικά των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων πολιτών και επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί με νόμιμο τρόπο, ως μέσα απόδειξης του κόστους μεταφοράς;
 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και ο κατάλογος των βουλευτών που συνυπογράφουν

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Γιατί δεν εφαρμόζεται το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) και του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τους δικαιούχους πολίτες και τις ωφελούμενες επιχειρήσεις στο Δήμο Σαλαμίνας; Ανάγκη άμεσης παρέμβασης, ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια στα επιβατηγά – οχηματαγωγά ή εναλλακτικά να γίνονται αποδεκτά τα χειρόγραφα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων, πολιτών και επιχειρήσεων, ως απόδειξη του κόστους μεταφοράς.


Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4551/2018, από 1.1.2019 το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) και του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και οχημάτων, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, επομένως και για το νησιωτικό Δήμο Σαλαμίνας, τους δικαιούχους πολίτες και τις ωφελούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κατοικούν και δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στο νησί και υπάγονται φορολογικά στην οικεία ΔΟΥ (άρθρο 3 ν. 4551/2018).
Ωστόσο, οι δικαιούχοι πολίτες και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις του Δήμου Σαλαμίνας δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετικού μέτρου, γιατί η εφαρμογή του απαιτεί την χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).
Στην πραγματικότητα δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια στα επιβατηγά – οχηματαγωγά (ferry boat), που εξυπηρετούν στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, οχημάτων και πολιτών από και προς τη Σαλαμίνα. Επίσης, δεν γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στο Μ.Ι. τα χειρόγραφα εισιτήρια και τα εκτυπωμένα παραστατικά των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων θαλάσσιας μεταφοράς οχημάτων, που έχουν εκδοθεί με νόμιμο τρόπο.
Ωστόσο το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α αναγνωρίζει τα χειρόγραφα εισιτήρια και ικανοποιεί απαιτήσεις ως προς την έκδοση- εκτύπωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ΠΔ 120/97 (Α’ 110) και στην περ. ζ παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 12/2015 ΦΕΚ 9/Α/19-1-2015. Επομένως, μπορεί η δυνατότητα αυτή να αξιοποιηθεί, ώστε οι δικαιούχοι να κάνουν αποτελεσματική χρήση του μέτρου του Μ.Ι., επιδεικνύοντας τα χειρόγραφα εισιτήριά τους ως απόδειξη του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι η παρακαταθήκη που η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε για τα νησιά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετακινήσεων των νησιωτών και της ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων. Συνιστά ένα κοινωνικό μέτρο που εντάσσεται στη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών με αποδέκτες τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της νησιωτικής χώρας.
Ειδικότερα, και η Σαλαμίνα όπως και όλα τα νησιά, χρειάζεται εργαλεία τόνωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής κίνησης, έτσι ώστε να προστατευτεί το εργαζόμενο δυναμικό και να δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή.
Η εμπέδωση του μέτρου του Μ.Ι. μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Πολλώ δε μάλλον, εν μέσω οικονομικής κρίσης και πανδημίας, η Κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της για την οικονομική στήριξη και ελάφρυνση των δικαιούχων νοικοκυριών και των ωφελούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται αδιαλείπτως τον τελευταίο χρόνο.

Με βάση τα παραπάνω
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Προτίθεται να παρέμβει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, ώστε να επιλύσει το πρόβλημα της μη έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτήριων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα οχηματαγωγά και επιβατηγά πλοία (ferry boat), ώστε να μπορέσουν να κάνουν χρήση του Μ.Ι. οι δικαιούχοι πολίτες και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις;
Εναλλακτικά, προτίθεται να μεριμνήσει, ώστε να γίνονται αποδεκτά για την ένταξη στο Μ.Ι., τα χειρόγραφα εισιτήρια και τα εκτυπωμένα με ίδια μέσα παραστατικά των εισιτηρίων επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων πολιτών και επιχειρήσεων, που έχουν εκδοθεί με νόμιμο τρόπο, ως μέσα απόδειξης του κόστους μεταφοράς;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Μιχαηλίδης Άνδρέας
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Ηγουμενίδης Νίκος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φίλης Νίκος

σύνδεσμος

Περισσότερα άρθρα